ZASADY i WYTYCZNE na CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

cze 6th, 2020

Comments: 0
Category: News

ZASADY i WYTYCZNE na CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

Drodzy Klubowicze,
Po przeanalizowaniu wytycznych Ministra Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, śpieszymy przekazać Wam zasady, które od 28 Maja  2021
obowiązywały będą  w ?Strefie Fit ? Grodzisk i Brwinów
ażeby zapewnić Wam bezpieczeństwo i jak największy komfort podczas treningu i pobytu w naszym Klubie

 

 

 

 

 

?ZASADY OGÓLNE?
➡️ Na siłownie i zajęcia fitness mogą przychodzić TYLKO osoby zdrowe
➡️Osoby które:
obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej
są objęte kwarantanną lub izolacją
miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19
NIE MOGĄ PRZEBYWAĆ NA TERENIE KLUBU
➡️ Osoby z grup wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość) proszone są o rozważenie decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych, bez obecności innych osób.
➡️Podczas ćwiczeń fizycznych zakrywanie ust i nosa nie jest wymagane
➡️ W naszym klubie jednorazowo może przebywać 40 osób ( ta liczba może ulec zmianie)max  24 na siłowni i max 16 na sali fitness
➡️Zalecane jest utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy osobami przebywającymi w klubie
➡️Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie
➡️Należy unikać dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu
➡️Podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce
➡️Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszeni o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym
?ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA SALI SIŁOWNI?
➡️Należy zdezynfekować ręce przed wejściem do sali siłowni (dozownik z płynem znajduje się przy wejściu do sali), oraz powtarzać tą czynność podczas trwania treningu
➡️Należy dezynfekować sprzęt (uchwyty, ławki, drążki, hantle, sztangi, rączki etc.) PRZED i PO jego użyciu (preparaty do dezynfekcji dostępne na sali)
➡️Podczas ćwiczeń na maszynach oraz matach do ćwiczeń należy bezwzględnie używać ręcznika (lub swoich mat)
➡️Ze względu na konieczność zachowania dystansu między ćwiczącymi, należy korzystać z co drugiej maszyny w tym samym momencie.
➡️Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),
➡️ Zaleca się noszenie rękawiczek podczas korzystania z siłowni i pranie ich po każdej wizycie w klubie
?ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA SALI FITNESS?
➡️ Na sali fitness jednocześnie może przebywać maksymalnie:Grodzisk Strefa  16 osób. Ze względu na specyfikację zajęć
na zajęciach typu Cross jednocześnie może przebywać 14 osób Brwinów Strefa 14 osób – Cross 12 , Lady Fit 10 osób
➡️Na zajęcia obowiązują zapisy, pierwszeństwo na zajęcia mają osoby, które zarezerwowały miejsce. Osoby niezapisane mogą dołączyć do zajęć za zgodą trenera, gdy jest wolne miejsce na sali, wg pierwszeństwa przybycia do Klubu .
➡️Należy zdezynfekować ręce przed wejściem do sali fitness (dozownik z płynem znajduje się przy wejściu do sali), rekomendujemy powtarzać tą czynność podczas trwania treningu
➡️ Należy dezynfekować sprzęt PRZED i PO jego użyciu (preparaty do dezynfekcji dostępne na sali)
➡️Podczas ćwiczeń na matach należy bezwzględnie używać ręcznika zasłaniającego całą powierzchnie maty lub w miarę możliwości korzystać z własnych mat do ćwiczeń.
➡️Należy przestrzegać wyznaczonych stref do ćwiczeń ( oznaczonych na podłodze miejsc zachowanych w wymaganych od siebie odległościach)
➡️Należy używać jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą),
➡️W czasie trwania zajęć , przy wchodzeniu i wychodzeniu z sali, podczas pobierania i odkładania sprzętu , gdy tylko jest to możliwe zaleca się zachowanie minimum 2m odległości od pozostałych ćwiczących i prowadzącego zajęcia
?ZASADY KORZYSTANIA Z SZATNI I TOALET?
➡️ W miarę możliwości zaleca się przychodzenie do klubu w stroju do ćwiczeń , rekomendujemy maksymalne ograniczenie korzystania z szatni i zmienianie jedynie obuwia
➡️W szatni jednocześnie mogą przebywać 4 osoby w męskiej szatni oraz 6 w szatni damskiej
➡️ Zaleca się dezynfekowanie szafki na ubranie przed i po korzystaniu z niej (preparaty do dezynfekcji dostępne w szatni), można dodatkowo zapakować swoje rzeczy w worek jednorazowy przyniesiony ze sobą.
➡️W toaletach może przebywać jednorazowo 1 osoba
➡️Zaleca się rozważenie korzystania z natrysków, dozwolone jest korzystanie z co drugiej kabiny
➡️Nie ma możliwości korzystania z suszarek do włosów (ani tych klubowych ani własnych)

?RECEPCJA?
➡️ Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać jednorazowo maksymalnie 1 osoba
➡️Należy przestrzegać wyznaczonych na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między klientami przed recepcją.
Już nie możemy się na Was doczekać ???

 

Do zobaczenia na sali

Add a comment

Your email address will not be shared or published. Required fields are marked *